• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Správní poplatek za zábory

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 257/2015
číslo:
257
složka:
Místní sdružení Olomouc
hospodář:
Bc. Vojtěch Pikal
položka:
Dorovnání kampaně OpO
záměr:
Správní poplatek za zábory
účel:
volné peníze
příjemce:
Město Olomouc
účet:
19-1801731369/0800
vs:
0530301709
ks:
0558
částka:
-540.00
doklad:
zabor_olomouc.pdf
podáno:
2015-06-30
proplaceno:
2015-01-11
účtováno:
5180001-325

Poznámka žadatele: Neplatit, již zaplaceno 11.01.2015


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.