• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

tisk billboardu - Marcel Kolaja

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 252/2014
číslo:
252
složka:
Mediální odbor
hospodář:
Vít Konečný
položka:
Eurovolby - Marcel Kolaja
záměr:
tisk billboardu - Marcel Kolaja
účel:
volné peníze
příjemce:
Róbert Čuma
účet:
206785632/0600
částka:
-968.00
doklad:
billboard.pdf
podáno:
2014-08-25
proplaceno:
2014-08-26
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-financniho-odboru-f230/tisk-billboard-marcel-kolaja-fo-252-2014-t25587.html#p346543

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.