• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Učebnice angličtiny

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 251/2015
číslo:
251
složka:
Personální odbor
hospodář:
Vladislav Tobias Esner
položka:
Školení a vzdělávání
záměr:
Učebnice angličtiny
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Englishbooks.cz, s.r.o.
účet:
259300969/0300
vs:
0629234326
částka:
-4575.00
doklad:
záloha
Faktura
podáno:
2015-06-30
proplaceno:
2015-06-30

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.