• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Proplacení náhrady nákladů řízení RK

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 246/2016
číslo:
246
rok:
2016
složka:
Republikový výbor
hospodář:
František Kopřiva
položka:
Provozní výdaje RV
zdroj:
veřejné peníze
záměr:
Proplacení náhrady nákladů řízení RK
název:
Proplacení náhrady nákladů řízení RK
příjemce:
Rozhodčí komise
účet:
000000000/0000
částka:
-300.00
doklad:
interní převod
podáno:
2016-06-28
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/5350
rest:
-1

Poznámka žadatele: Příslušné rozhodčí řízení v redmine: https://redmine.pirati.cz/issues/2584


Poznámky Finančního odboru: Neprovedený převod v rámci jedné organizační složky nemá vliv na výsledek a je tedy stornován.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.