• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Tisk letáků Prague Pride2014

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 236/2014
číslo:
236
složka:
Mediální odbor
hospodář:
Vít Konečný
položka:
Veřejně prospěšné kampaně
záměr:
Tisk letáků Prague Pride2014
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Petr Chrt
účet:
1921944369/0800
vs:
169
ks:
0308
částka:
-3751.00
doklad:
letaky_prague_pride.pdf
podáno:
2014-08-17
proplaceno:
2014-08-17
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-medialniho-odboru-f229/zadost-o-schvaleni-vydaje-pride-letaky-t25438.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.