• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Proplacení kandidátem uhrazené volební kauce - senát Zlín

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 233/2014
číslo:
233
složka:
Administrativní odbor
hospodář:
Mgr. Martin Kučera
položka:
Kauce (eurovolby) a poplatky
záměr:
proplacení kandidátem uhrazené volební kauce - senát Zlín
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Luděk Maděra
účet:
955645661/0100
vs:
430412401
částka:
-20000.00
doklad:
Bankovní výpis
Čestné prohlášení
podáno:
2014-08-17
proplaceno:
2014-08-19
souhlas:
https://forum.pirati.cz/post343488.html

Poznámka žadatele: RP zároveň schválilo pro příslušný záměr přesun odpovídajících prostředků z rezervy RP do rozpočtu AO (viz odkazovaný souhlas).


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.