• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Příspěvek na volební náklady na EU volby 2014 (kauce)

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 22/2014
číslo:
22
složka:
Administrativní odbor
hospodář:
Bc. Vojtěch Pikal
položka:
Kauce (eurovolby) a poplatky
záměr:
Příspěvek na volební náklady na EU volby 2014 (kauce)
účel:
volné peníze
příjemce:
Ministerstvo vnitra ČR
účet:
96014-3605881/0710
vs:
71339698
částka:
-15000.00
doklad:
není potřeba
podáno:
2014-02-22
proplaceno:
2014-02-22

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.