• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zasedání CF Praha 2. 8.

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 211/2014
číslo:
211
složka:
Administrativní odbor
hospodář:
Mgr. Martin Kučera
položka:
Pořádání celostátního fóra
záměr:
Zasedání CF Praha 2. 8.
účel:
volné peníze
příjemce:
Hub, s.r.o.
účet:
2133390339/0800
vs:
460001123
částka:
-14590.00
doklad:
hub-faktura-460001123.pdf
podáno:
2014-08-04
proplaceno:
2014-08-08
souhlas:
https://forum.pirati.cz/hlasovani-republikoveho-predsednictva-f525/rp-1003-2014-mimoradne-zcizeni-zasedani-cf-2-2014-t25239.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.