• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Partnerství na MMM 2015

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 209/2015
číslo:
209
složka:
Mediální odbor
hospodář:
PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.
položka:
Politická stage na MMM
záměr:
Partnerství na MMM 2015
účel:
veřejné peníze
příjemce:
o.s. Legalizace.cz
účet:
2800060457/2010
vs:
1815
ks:
0008
částka:
-28000.00
doklad:
faktura-fv018_15.pdf
podáno:
2015-05-28
proplaceno:
2015-05-30
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-republikoveho-predsednictva-f352/zadost-o-schvaleni-vydaje-paro-mmm-t29315.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.