• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

volební kauce - senátor Cheb

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 207/2014
číslo:
207
složka:
Administrativní odbor
hospodář:
Mgr. Martin Kučera
položka:
Kauce (eurovolby) a poplatky
záměr:
volební kauce - senátor Cheb
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Česká národní banka, pobočka Plzeň
účet:
96014-7826331/0710
vs:
520421142
ks:
0558
částka:
-20000.00
doklad:
není potřeba
podáno:
2014-08-03
proplaceno:
2014-08-04
souhlas:
https://forum.pirati.cz/hlasovani-republikoveho-predsednictva-f525/potvrzeni-zaplaceni-kauci-za-senatory-t25147.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru: Výpis z účtu

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.