• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Nákup lékárničky

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 204/2014
číslo:
204
složka:
Krajské sdružení Praha
hospodář:
Ondřej Profant
položka:
Komunitní centrum (nájem a provoz)
záměr:
Nákup lékárničky
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Pears Health Cyber, s.r.o.
účet:
1620432001/5500
vs:
547456614
částka:
-679.00
doklad:
Proforma
Faktura
podáno:
2014-07-30
proplaceno:
2014-07-30
souhlas:
https://forum.pirati.cz/krajske-predsednictvo-praha-f313/pks-pha-31-2014-lekarnicka-t25001.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.