• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @hospodari má oprávnění nahrávat
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst

*STORNO*

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 19/2015
číslo:
19
složka:
Krajské sdružení Praha
hospodář:
Ondřej Profant
položka:
Rezerva předsednictva - provizorium
záměr:
Pořízení kávy do kanceláře na žádost O. Profanta
účel:
volné peníze
příjemce:
Jan Loužek
účet:
43-333720217/0100
částka:
-0.00
doklad:
vydaje_kafe.pdf
podáno:
2015-01-26
proplaceno:
2015-02-06

Poznámka žadatele: Náklady na kafe do kanceláře, pořízené na žádost O. Profanta.


Poznámky Finančního odboru: Stornováno viz https://forum.pirati.cz/podatelna-financniho-odboru-f230/fo-19-2015-t28047.html#p381095

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.