• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @hospodari má oprávnění nahrávat
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst

tisk bannerů pro osobní kampaň Marcela Kolaji ve volbách do EP 2014

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 185/2014
číslo:
185
složka:
Mediální odbor
hospodář:
Vít Konečný
položka:
Eurovolby - Marcel Kolaja
záměr:
tisk bannerů pro osobní kampaň Marcela Kolaji ve volbách do EP 2014
účel:
účelově určené peníze
příjemce:
CORONA reklamní s.r.o.
účet:
159274038/0600
vs:
2014000093
ks:
0308
částka:
-6534.00
doklad:
skamail.pdf
podáno:
2014-07-16
proplaceno:
2014-07-17
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-republikoveho-predsednictva-f352/zadost-o-schvaleni-vydaje-billboard-v-brne-t22625-10.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.