• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Odměny zastupitelů - duben 2015 - Ondřej Profant

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 178/2015
číslo:
178
složka:
Krajské sdružení Pirátů Praha
hospodář:
Ondřej Profant
položka:
Odměna neuvolněným zastupitelům hl. m. Prahy za výkon mandátu
záměr:
Odměny zastupitelů - duben 2015 - Ondřej Profant
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Ondřej Profant
účet:
1725030113/0800
částka:
-8800.00
podáno:
2015-05-18
proplaceno:
2015-05-23
souhlas:
https://forum.pirati.cz/post396895.html

Poznámka žadatele: Odměna zastupitele podle příkazní smlouvy za měsíc duben 2015


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.