• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Platba za stáž u senátora Libora Michálka

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 176/2014
číslo:
176
složka:
Krajské sdružení Pirátů Praha
hospodář:
Ondřej Profant
položka:
Služby veřejnosti (příprava legislativních dokumentů, precedenční soudní spory apod.)
záměr:
Platba za stáž u senátora Libora Michálka
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Marek Habruň
účet:
35-7381960217/0100
částka:
-4200.00
doklad:
Smlouva
podáno:
2014-07-07
proplaceno:
2014-07-08
souhlas:
https://forum.pirati.cz/krajske-predsednictvo-praha-f313/pks-pha-20-2014-staz-marek-habrun-t24473.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.