• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Plakat s.r.o.

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 1742/2017
číslo:
1742
rok:
2017
název:
Plakat s.r.o.
složka:
Mediální odbor
položka:
212800001
hospodář:
Mikuláš Ferjenčík
záměr:
Plakátovací kampaň senátní volby Trutnovsko
druh:
Volební výdaj
příjemce:
Plakat s.r.o.
účet:
4556587001/5500
vs:
2017665
ks:
0308
částka:
-52341.00
doklad:
https://redmine.pirati.cz/issues/9224
podáno:
2018-01-18

Poznámka žadatele: Na základě dohody mezi RP a krajem Královéhradeckým je tato položka pro senátní doplňovací volby na Trutnovsku čerpána z rozpočtu MO


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.