• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
  • @asistent strany má oprávnění nahrávat
  • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
  • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
  • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
  • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
  • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
  • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zhotovení samolepek 'Hrajeme svobodnou hudbu'

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 169/2014
číslo:
169
složka:
Mediální odbor
hospodář:
Vít Konečný
položka:
Veřejně prospěšné kampaně
záměr:
Zhotovení samolepek 'Hrajeme svobodnou hudbu'
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Jana Šumová
účet:
225765557/0300
vs:
142014
ks:
0308
částka:
-2500.00
doklad:
Faktura
podáno:
2014-07-02
proplaceno:
2014-07-03

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.