blogtng plugin: failed to open MySQL database ()
blogtng plugin: failed to load entry!
 • virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění
blogtng plugin: failed to open MySQL database ()
blogtng plugin: failed to load entry!

Povolební bonus Míša

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 1682/2017
číslo:
1682
rok:
2017
název:
Povolební bonus Míša
složka:
Krajské sdružení Praha
položka:
Koordinace dobrovolníků
hospodář:
Ondřej Profant
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/9079
záměr:
Povolební bonus Míša
usnesení:
https://forum.pirati.cz/krajske-predsednictvo-praha-f313/schuze-pks-t38997.html
druh:
Provozní výdaj
příjemce:
Michaela Krausová
účet:
1433624016/3030
vs:
37
částka:
-77200.00
doklad:
faktura_krausova_povolebni.pdf
podáno:
2018-01-02
proplaceno:
2018-01-03

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.