• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

hlídání dětí

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 1668/2017
číslo:
1668
rok:
2017
název:
hlídání dětí
složka:
Personální odbor
položka:
Provozní výdaje personálního odboru
hospodář:
Jana Koláříková
záměr:
Piratecon MPSV
usnesení:
https://redmine.pirati.cz/issues/8763
druh:
Provozní výdaj
příjemce:
Bára Šimánková
účet:
670100-2204161702/6210
částka:
-1800.00
doklad:
pirateconmpsv.pdf
podáno:
2017-12-23
proplaceno:
2017-12-24

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.