• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Analýza nákupu Pražských služeb a prodeje Pražské teplárenské

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 1607/2017
číslo:
1607
rok:
2017
název:
Analýza nákupu Pražských služeb a prodeje Pražské teplárenské
složka:
Krajské sdružení Praha
položka:
Rezerva klubu Pirátů v ZHMP
hospodář:
Tomáš Murňák
záměr:
nákup Pražských služeb a prodej Pražské teplárenské
usnesení:
https://redmine.pirati.cz/issues/8711
druh:
Provozní výdaj
příjemce:
Good Governance, s.r.o.
účet:
2901311606/2010
vs:
201701
ks:
0308
částka:
-12800.00
doklad:
faktura-analyza-swap.pdf
podáno:
2017-12-11
proplaceno:
2017-12-11

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.