• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Proplacení telefonů 11/2017

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 1587/2017
číslo:
1587
rok:
2017
název:
Proplacení telefonů 11/2017
složka:
Personální odbor
položka:
Provozní výdaje personálního odboru
hospodář:
Jana Koláříková
záměr:
Proplácení telefonů
usnesení:
https://forum.pirati.cz/republikovy-vybor-f248/rv-5-2017-souhlas-se-zamerem-proplaceni-telefonu-t35778.html
druh:
Provozní výdaj
příjemce:
Vodafone Czech Republic a.s
účet:
221217/0300
vs:
8001655006
ss:
42300
částka:
-9591.15
doklad:
vase_vodafone_vyuctovani_cislo_8001655006.pdf
podáno:
2017-12-06
proplaceno:
2017-12-07

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.