• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Odměny zastupitelů - březen 2015 - Mikuláš Ferjenčík

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 144/2015
číslo:
144
složka:
Krajské sdružení Pirátů Praha
hospodář:
Ondřej Profant
položka:
Odměna neuvolněným zastupitelům hl. m. Prahy za výkon mandátu
záměr:
Odměny zastupitelů - březen 2015 - Mikuláš Ferjenčík
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Mikuláš Ferjenčík
účet:
177298906/0300
částka:
-8590.00
doklad:
Výkaz
podáno:
2015-04-24
proplaceno:
2015-04-26
souhlas:
https://forum.pirati.cz/krajske-predsednictvo-praha-f313/pks-pha-16-2015-odmeny-zastupitelu-brezen-2015-t29028.html

Poznámka žadatele: Odměna neuvolněnému zastupiteli M. Ferjenčíkovi


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.