• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @hospodari má oprávnění nahrávat
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst

VŘ KoDo pro LIK

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 141/2017
číslo:
141
rok:
2017
název:
cestovné na VŘ KoDo pro LIK
složka:
Personální odbor
položka:
Provozní výdaje personálního odboru
hospodář:
Bc. Jan Novák
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/5860
záměr:
Vytvoření sítě krajských koordinátorů
usnesení:
https://github.com/pirati-cz/KlubPraha/blob/master/vyberka/krajsky-koordinator/usneseni.md
druh:
Provozní výdaj
příjemce:
Barbora Hradečná
účet:
27-9950300227/0100
částka:
-684.00
doklad:
hradecna_jizdenky_vr_liberec.jpg
podáno:
2017-03-28
proplaceno:
2017-03-28

Poznámka žadatele: 334,- + 350,- = 684,-

souhlas s vysláním na služební cestu: https://redmine.pirati.cz/issues/5605


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.