• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Pořádání mimořádného celostátního fóra

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 13/2014
číslo:
13
složka:
Administrativní odbor
hospodář:
Bc. Vojtěch Pikal
položka:
Pořádání celostátního fóra
záměr:
Pořádání mimořádného celostátního fóra
účel:
volné peníze
příjemce:
Iva Stará, hospoda U Josefa
účet:
19-2516240207/0100
vs:
201401
částka:
-6500.00
doklad:
Doklad
podáno:
2014-02-07
proplaceno:
2014-02-06
souhlas:
https://forum.pirati.cz/hlasovani-republikoveho-predsednictva-f525/mimoradne-zcizeni-poradani-zasedani-cf-v-pardubicich-t24791.html#p335900
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.