• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Pořádání mimořádného celostátního fóra

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 13/2014
číslo:
13
složka:
Administrativní odbor
hospodář:
Bc. Vojtěch Pikal
položka:
Pořádání celostátního fóra
záměr:
Pořádání mimořádného celostátního fóra
účel:
volné peníze
příjemce:
Iva Stará, hospoda U Josefa
účet:
19-2516240207/0100
vs:
201401
částka:
-6500.00
doklad:
Doklad
podáno:
2014-02-07
proplaceno:
2014-02-06
souhlas:
https://forum.pirati.cz/hlasovani-republikoveho-predsednictva-f525/mimoradne-zcizeni-poradani-zasedani-cf-v-pardubicich-t24791.html#p335900
© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.