• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

odměna KoDo JčK-10/2017

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 1390/2017
číslo:
1390
rok:
2017
název:
odměna KoDo JčK-10/2017
složka:
Personální odbor
položka:
Mzdy a odměny
hospodář:
Bc. Jan Novák
záměr:
Síť krajských koordinátorů
usnesení:
https://redmine.pirati.cz/issues/8211
druh:
Mzdový výdaj
příjemce:
Jana Rohová
účet:
2600995645/2010
částka:
-27700.00
doklad:
janarohova-2017-0006.pdf rijen_final.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/PO/2017/10/jana-rohova https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2017/05/01/kk-rohova/
podáno:
2017-11-03
proplaceno:
2017-11-03

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.