• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @hospodari má oprávnění nahrávat
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst

Tisk letákopřihlášek

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 136/2015
číslo:
136
složka:
Mediální odbor
hospodář:
PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.
položka:
Informační leták SNA
záměr:
Tisk letákopřihlášek
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Jaroslav Červenka
účet:
971509053/0800
vs:
12
částka:
-7100.00
doklad:
faktura_sna.pdf
podáno:
2015-04-17
proplaceno:
2015-05-14
souhlas:
https://forum.pirati.cz/post392042.html#p392042, https://forum.pirati.cz/podatelna-financniho-odboru-f230/zadost-fo-136-2015-t28940.html#p395264

Poznámka žadatele: https://forum.pirati.cz/participativni-rozpocet-f687/informacni-letak-s-prihlaskou-do-sna-t27470.html#p389402


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.