• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

nedoplatek plyn Pice Praha

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 12/2015
číslo:
12
složka:
Krajské sdružení Pirátů Praha
hospodář:
Ondřej Profant
položka:
Rezerva předsednictva - provizorium
záměr:
nedoplatek plyn Pice Praha
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Pražská plynárenská a.s.
účet:
35-3600132/0800
vs:
0679210151
ks:
0558
částka:
-5871.00
doklad:
plyn_pice_vyuctovani.pdf
podáno:
2015-01-12
proplaceno:
2015-01-13
souhlas:
https://forum.pirati.cz/post377125.html
účtováno:
1

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru: Přeúčtováno viz https://www.pirati.cz/fo/vydaje/fo_32_2015 a https://www.pirati.cz/fo/vydaje/fo_33_2015

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.