• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Skříň Pice sčk

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 129/2016
číslo:
129
rok:
2016
složka:
Krajské sdružení Středočeský kraj
hospodář:
Lenka Kozlová
položka:
Provozní výdaje SčK
zdroj:
volné peníze
záměr:
Skříň Pice sčk
název:
Skříň Pice sčk
příjemce:
Enprag s.r.o.
účet:
600003483/0300
vs:
160102299
ks:
0008
částka:
-5530.00
doklad:
faktura_enprag.pdf
podáno:
2016-05-04
proplaceno:
2016-05-04
souhlas:
https://forum.pirati.cz/post458870.html
usnesení:
https://forum.pirati.cz/krajske-predsednictvo-stredocesky-kraj-f314/pks-sck-3-2016-schvaleni-zameruskrin-sck-pice-t33714.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.