• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Dotisk letáků A5 pro volební kampaň

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 129/2014
číslo:
129
složka:
Mediální odbor
hospodář:
Janek Wagner
položka:
Propagace strany
záměr:
Dotisk letáků A5 pro volební kampaň
účel:
účelově vázané peníze
příjemce:
AF BKK s.r.o.
účet:
124770277/0100
vs:
014000932
ks:
0308
částka:
-5634.00
doklad:
tiskarna3_fa_v_14000932.pdf
podáno:
2014-06-05
proplaceno:
2014-06-05
souhlas:
https://forum.pirati.cz/post321437.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.