• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Proplacení faktury za grafické služby a tisk

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 123/2015
číslo:
123
složka:
Mediální odbor
hospodář:
Jakub Nepejchal
položka:
Festival svobodných filmů Olomouc
záměr:
Proplacení faktury za grafické služby a tisk
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Kristína Běhalová
účet:
1546981183/0800
vs:
20150001
částka:
-4491.00
doklad:
faktura_fsf_grafika.pdf
podáno:
2015-03-31
proplaceno:
2015-04-01
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-financniho-odboru-f230/zadost-o-proplaceni-t28776.html#p389424

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.