• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Doprava banner Vyosení

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 123/2014
číslo:
123
složka:
Mediální odbor
hospodář:
Janek Wagner
položka:
Veřejně prospěšné kampaně
záměr:
Doprava banner Vyosení
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Jan Pucholt
účet:
35-7611540227/0100
částka:
-103.00
doklad:
image.jpg
podáno:
2014-05-30
proplaceno:
2014-05-31

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.