• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Proplacení nákladů

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 121/2015
číslo:
121
složka:
Mediální odbor
hospodář:
PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.
položka:
Svobodná hudba očima Rendy Vaněčka
záměr:
Proplacení nákladů
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Michal Havránek
účet:
78-4755290227/0100
částka:
-600.00
doklad:
faktura_rendatour_ul.pdf
podáno:
2015-03-29
proplaceno:
2015-03-29
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-medialniho-odboru-f229/paro-12-iii-2014-zadost-o-proplaceni-t28714.html
účtováno:
518-321

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.