• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Záloha na Vyosení v Karviné

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 118/2014
číslo:
118
složka:
Krajské sdružení Moravskoslezský kraj
hospodář:
Ing. Lukáš Černohorský
položka:
projektové čerpání
záměr:
Záloha na Vyosení v Karviné
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Martin Rédr
účet:
1317404163/0800
částka:
-8000.00
doklad:
záloha
podáno:
2014-05-25
proplaceno:
2014-05-25
souhlas:
https://forum.pirati.cz/krajske-forum-moravskoslezsky-kraj-f339/kf-msk-7-2014-hlasovani-t23238.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru: Vyúčtováno v FO_154_2014

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.