• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Platba výlepu plakátů - volby do EP 2014

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 117/2014
číslo:
117
složka:
Krajské sdružení Středočeský kraj
hospodář:
vaclav_malek
položka:
Propagace, pořádání akcí, volby
záměr:
Platba výlepu plakátů - volby do EP 2014
účel:
volné peníze
příjemce:
Lenka Kozlová
účet:
96313684/0600
částka:
-4963.00
doklad:
img_0001_new.pdf
img_0002_new.pdf
podáno:
2014-05-25
proplaceno:
2014-05-25
souhlas:
https://forum.pirati.cz/krajske-forum-stredocesky-kraj-f406/smlouva-na-vylep-t23300.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.