• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Doprava Pirate Tour-Pha-ÚK-LK-Pha - 19.-20.5.

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 114/2014
číslo:
114
složka:
Mediální odbor
hospodář:
Janek Wagner
položka:
Propagace strany
záměr:
Doprava Pirate Tour-Pha-ÚK-LK-Pha - 19.-20.5.
účel:
účelově vázané peníze
příjemce:
Ivan Bartoš
účet:
177094620/0300
částka:
-1272.50
doklad:
Doklad
podáno:
2014-05-24
proplaceno:
2014-05-24

Poznámka žadatele: 509 km x 2.50 = 1272.50


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.