• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Doprava Pirate Tour - Pha-Písek-Tábor-ČB-Plzeň-Pha

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 112/2014
číslo:
112
složka:
Mediální odbor
hospodář:
Janek Wagner
položka:
Propagace strany
záměr:
Doprava Pirate Tour - Pha-Písek-Tábor-ČB-Plzeň-Pha
účel:
účelově vázané peníze
příjemce:
Ivan Bartoš
účet:
177094620/0300
částka:
-1115.00
doklad:
Doklad
podáno:
2014-05-24
proplaceno:
2014-05-24

Poznámka žadatele: 446 km x 2.50 Kč = 1115.00 Kč


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.