• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Doprava fundusu na kampaň dodávkou: Praha-Humpolec-Jihlava-Třebíč-Brno-Praha

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 108/2014
číslo:
108
složka:
Mediální odbor
hospodář:
Janek Wagner
položka:
Propagace strany
záměr:
Doprava fundusu na kampaň dodávkou: Praha-Humpolec-Jihlava-Třebíč-Brno-Praha
účel:
účelově vázané peníze
příjemce:
Josef kadleček
účet:
77945379/0800
částka:
-1242.50
doklad:
Doklad
podáno:
2014-05-22
proplaceno:
2014-05-22

Poznámka žadatele: 497 km x 2.50 = 1242.50


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.