• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Doprava fundusu z Pirate Tour na MMM dodávkou: Praha-Prostějov-Praha

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 101/2014
číslo:
101
složka:
Mediální odbor
hospodář:
Janek Wagner
položka:
Propagace strany
záměr:
Doprava fundusu z Pirate Tour na MMM dodávkou: Praha-Prostějov-Praha
účel:
účelově vázané peníze
příjemce:
Janek Wagner
účet:
670100-2207509276/6210
částka:
-1330.00
doklad:
Doklad
podáno:
2014-05-12
proplaceno:
2014-05-12
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-financniho-odboru-f230/fo-101-2014-doprava-fundusu-z-pirate-tour-na-mmm-dodavkou-p-t23253.html

Poznámka žadatele: 532 km * 2.50 Kč = 1330 Kč


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.