• virtual_user has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Žádost o proplacení (krok 2)

NEPOUŽÍVAT

Žádosti o proplacení se podávají novým systémem. více informací najdete zde

Spisová značka žádosti jednoznačně identifikuje každou podanou žádost. Spisovou značku opište podle kroku 1.

Účetní orgán je orgán, který vede účetnictví a kterému se žádost podává.

Údaje o žadateli

Organizační složka je organizační složka České pirátské strany, která žádá o proplacení.

Hospodář je osoba oprávněná jednat jménem organizační složky. Hospodářem je u orgánu strany jeho vedoucí, u kraje předseda. Hospodářem může být také osoba tím pověřená.

Údaje o záměru

Záměr znamená stručné objasnění účelu, za kterým budou peníze vynaloženy. Tento účel musí přispívat prospěchu strany, pokud není stanoveno zvláštní určení účelové, pak stačí jen soulad s cíli strany podle stanov.

Uveďte číslo a název konkrétní kapitoly rozpočtu, ze které bude částka vyplacena.

Údaje o platbě

Způsob vyplacení udává, jestli nejprve bude věc provedena a zaplacena prostředníkem a teprve potom prostředník peníze dostane (zpětné proplacení), nebo účetní orgán převede peníze na účet dodavatele, který mu hospodář dodá (ohláška).

Příjemce je název osoby, která má peníze obdržet.

Číslo účtu příjemce vyplňte včetně čísla banky za lomítkem.

Jako variabilní symbol uveďte číslo spojené s dokladem. Jde o číslo faktury nebo číslo pokladního dokladu a pod.

Částka je vyčíslení nákladů záměru v českých korunách, které má být převedeno na účet příjemce. Za správnost částky ručí ten, kdo ji zadává.

Proplacení je vázáno na předložení dokladu, který lze použít pro účely účetnictví. Zadejte adresu dokladu začínající http: nebo jej vložte později pomocí editace žádosti a funkce nahrávání souboru na web.

Poznámka obsahuje doprovodné údaje, například pokud převod spěchá.

Potvrzuji, že jsem výše uvedené údaje vyplnil pravdivě a že jsem splnil všechny požadavky vyžadované předpisy České pirátské strany pro vyplacení.

A A Y N L
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.