• virtual_user has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Zahraniční odbor: Proplacení cestovného - přeshraniční spolupráce volby 2013 Drážďany

Žádost o proplacení sp. zn. FO 72_2013
Účetní orgán Finanční odbor
Údaje o žadateli
Organizační složka Zahraniční odbor
Schváleno hospodářem Markéta Gregorová
Údaje o záměru
Název záměru Proplacení cestovného - přeshraniční spolupráce volby 2013 Drážďany
Rozpočtová kapitola 2012 - Zahraniční spolupráce
Údaje o platbě
Způsob vyplacení Zpětný
Příjemce Zdeněk Štěpánek
Číslo účtu příjemce 670100-2207028587/6210
Variabilní symbol platby 0
Částka 482.50 Kč
Doklad -
Poznámka žadatele
Cesta tam: Varnsdorf-Bischofswerda-Dresden = 85km Cesta zpět: Dresden-Děčín-Varnsdorf = 108km (108+85)*2,5=482,50 Kč

Poznámky finančního odboru

Výjimečné zcizení
Nad 5000 Kč Souhlas republikového předsednictva byl udělen dne …
Nad 50000 Kč Souhlas republikového výboru byl udělen dne …
Vedoucí FO schválil dne 20.09.2013.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.