• virtual_user has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Finanční odbor: Poštovné

Žádost o proplacení sp. zn. FO 48_2013
Účetní orgán Finanční odbor
Údaje o žadateli
Organizační složka Finanční odbor
Schváleno hospodářem Petr Vileta
Údaje o záměru
Název záměru Poštovné
Rozpočtová kapitola 2051 – provozní výdaje
Údaje o platbě
Způsob vyplacení Ohláška
Příjemce Petr Vileta
Číslo účtu příjemce 2600009446/2010
Variabilní symbol platby 0
Částka 147 Kč
Doklad uctenky3.jpg
uctenky4.jpg
Poznámka žadatele

Poznámky finančního odboru

Výjimečné zcizení
Nad 5000 Kč Souhlas republikového předsednictva byl udělen dne …
Nad 50000 Kč Souhlas republikového výboru byl udělen dne …
Vedoucí FO schválil dne 04.09.2013.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.