• virtual_user has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Zahraniční odbor: Cestovné - Pomoc s kampaní PP-DE Norimberg

Žádost o proplacení sp. zn. FO 45_2013
Účetní orgán Finanční odbor
Údaje o žadateli
Organizační složka Zahraniční odbor
Schváleno hospodářem Markéta Gregorová
Údaje o záměru
Název záměru Cestovné - Pomoc s kampaní PP-DE Norimberg
Rozpočtová kapitola 2012 - zahraniční spolupráce
Údaje o platbě
Způsob vyplacení Zpětný
Příjemce Alix Guillard
Číslo účtu příjemce 7068490001/5500
Variabilní symbol platby 0
Částka 1500 Kč
Doklad -
Poznámka žadatele
Praha-Norimberk a zpět: 2.5 Kč * 2*300 km = 1500 Kč

Poznámky finančního odboru

Výjimečné zcizení
Nad 5000 Kč Souhlas republikového předsednictva byl udělen dne …
Nad 50000 Kč Souhlas republikového výboru byl udělen dne …
Vedoucí FO schválil dne 01.09.2013.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.