• virtual_user má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zahraniční odbor: Cestovné na říjnové setkání PPs v Londýně

Žádost o proplacení sp. zn. FO 40_2013
Účetní orgán Finanční odbor
Údaje o žadateli
Organizační složka Zahraniční odbor
Schváleno hospodářem Markéta Gregorová
Údaje o záměru
Název záměru Cestovné na říjnové setkání PPs v Londýně
Rozpočtová kapitola 2012 - zahraniční spolupráce
Údaje o platbě
Způsob vyplacení Ohláška
Příjemce Markéta Gregorová
Číslo účtu příjemce 2043757133/0800
Variabilní symbol platby 0
Částka 2000 Kč
Doklad transakce.png
32641636p_o.pdf
Poznámka žadatele
Převod spěchá, je za dané peníze třeba koupit letenku, dokud je v příznivé ceně.

Poznámky finančního odboru

Výjimečné zcizení
Nad 5000 Kč Souhlas republikového předsednictva byl udělen dne …
Nad 50000 Kč Souhlas republikového výboru byl udělen dne …
Vedoucí FO schválil dne 28.08.2013.
Přeplatek 123,75 Kč vrácen 12.09.2013.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.