• virtual_user má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Krajské sdružení Moravskoslezský kraj: Podpora festivalu vyosení

Žádost o proplacení sp. zn. FO 37/2011
Účetní orgán Finanční odbor
Údaje o žadateli
Organizační složka Krajské sdružení Moravskoslezský kraj
Schváleno hospodářem Lukas Cernohorsky
Údaje o záměru
Název záměru Podpora festivalu vyosení
Opora v rozpočtu Rezerva předsednictva
Údaje o platbě
Způsob vyplacení Zpětný
Příjemce Účet festivalu VyOsení
Číslo účtu příjemce 2700074034/2010
Variabilní symbol platby @@Variabilní symbol platby@@
Částka 1000 Kč
Doklad @@Doklad@@
Poznámka žadatele
@@Poznámka@@

Poznámky finančního odboru

Výjimečné zcizení
Nad 5000 Kč Souhlas republikového předsednictva byl udělen dne …
Nad 50000 Kč Souhlas republikového výboru byl udělen dne …
Protože byl účet s názvem Vyosení zrušen byl požadavek na základě rozhodnutí KS MSK stornován.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.