• virtual_user má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Republikové předsednictvo: záloha na sál pro pořádání CF

Žádost o proplacení sp. zn. FO 27_2013
Účetní orgán Finanční odbor
Údaje o žadateli
Organizační složka Republikové předsednictvo
Schváleno hospodářem Jakub Michálek
Údaje o záměru
Název záměru záloha za sál na pořádání CF
Rozpočtová kapitola 501 – provozní výdaje
Údaje o platbě
Způsob vyplacení Ohláška
Příjemce West Bohemia Invest s.r.o.
Číslo účtu příjemce 2100366623/2010
Variabilní symbol platby 1201335
Částka 7260.00 Kč
Doklad Zálohová faktura
Vyúčtování
Poznámka žadatele

Poznámky finančního odboru

Výjimečné zcizení
Nad 5000 Kč Souhlas republikového předsednictva byl udělen dne 5. 7. 2013 (RP 14/2013)
Vedoucí FO schválil dne 06.07.2013.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.