• virtual_user má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zahraniční odbor: Proplacení cestovného na konferenci ThinkTwice

Žádost o proplacení sp. zn. FO 26_2014
Účetní orgán Finanční odbor
Údaje o žadateli
Organizační složka Zahraniční odbor
Schváleno hospodářem Markéta Gregorová
Údaje o záměru
Název záměru Proplacení cestovného na konferenci ThinkTwice
Rozpočtová kapitola 2012 Mezinárodní cesty a konference
Údaje o platbě
Způsob vyplacení Zpětný
Příjemce Marcel Kolaja
Číslo účtu příjemce 670100-2210606114/6210
Variabilní symbol platby 0
Částka 3990 Kč
Doklad není potřeba
Poznámka žadatele
Cestovné do Frankfurtu nad Mohanem, kde měl mj. Marcel Kolaja přednášku. 1596 km * 2,5 = 3990,-

Poznámky finančního odboru

Výjimečné zcizení
Nad 5000 Kč Souhlas republikového předsednictva byl udělen dne …
Nad 50000 Kč Souhlas republikového výboru byl udělen dne …
Vedoucí FO schválil dne 26.02.2014.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.