• virtual_user má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Krajské sdružení Praha: Účast Pirátů na konferenci Otvírejme radnice

Žádost o proplacení sp. zn. FO 18_2014
Účetní orgán Finanční odbor
Údaje o žadateli
Organizační složka Krajské sdružení Praha
Schváleno hospodářem Ondřej Profant
Údaje o záměru
Název záměru Účast Pirátů na konferenci Otvírejme radnice
Rozpočtová kapitola 72010002 Rezerva předsednictva - veřejné peníze
Údaje o platbě
Způsob vyplacení Zpětný
Příjemce Martin Madej
Číslo účtu příjemce 2465983173/0800
Variabilní symbol platby 1
Částka 400 Kč
Doklad otvrad2_2_.jpg
Poznámka žadatele
Souhlas PKS 14.2.2014

Poznámky finančního odboru

Výjimečné zcizení
Nad 5000 Kč Souhlas republikového předsednictva byl udělen dne …
Nad 50000 Kč Souhlas republikového výboru byl udělen dne …
Vedoucí FO schválil dne …
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.