• virtual_user má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Krajské sdružení Liberecký kraj: Pracovní cesta - předvolební výjezdy

Žádost o proplacení sp. zn. FO 131_2013
Účetní orgán Finanční odbor
Údaje o žadateli
Organizační složka Krajské sdružení Liberecký kraj
Schváleno hospodářem Petr Vyhnal
Údaje o záměru
Název záměru Pracovní cesta - předvolební výjezdy
Rozpočtová kapitola Propagace, pořádání akcí
Údaje o platbě
Způsob vyplacení Zpětný
Příjemce Petr Vyhnal
Číslo účtu příjemce 831238001/5500
Variabilní symbol platby 001
Částka 1487.50 Kč
Doklad není nutný
Poznámka žadatele
Výpočet částky vychází ze schváleného plánu výjezdů, kdy bylo v souhrnu naplánováno 595 km během předvolební kampaně po Libereckém kraji.

Poznámky finančního odboru

Výjimečné zcizení
Nad 5000 Kč Souhlas republikového předsednictva byl udělen dne …
Nad 50000 Kč Souhlas republikového výboru byl udělen dne …
Vedoucí FO schválil dne 30.10.2013.
595 km x 2,50 Kč
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.