• virtual_user má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozhodnutí o změně místní příslušnosti

(FO X_5_2012)

Finanční úřad pro Prahu 4 V Praze
Budějovická 409/1
140 00 PRAHA 4

ROZHODNUTÍ o registraci
Shora uvedený správce daně podle ust. § 131 odst. 4 a § 130 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), a na základě rozhodnutí o změně místní příslušnosti č.j. 435916/12/006901101599 ze dne 04.09.2012 vydaného Finančním úřadem pro Prahu 6 Vás registruje s účinností ke dni 21.11.2012 a přiděluje Vám toto daňové identifikační číslo:
DIČ: CZ71339698

Rozhodnutí

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.