• virtual_user má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozhodnutí o změně místní příslušnosti

Finanční úřad pro Prahu 6 V Praze 7
Nábř.Kpt.Jaroše 1000/7
170 00 PRAHA 7
Čj.: 435916/12/006901101599
Vyřizuje: Zemanová Radmila
Telefon: 220 362 373 linka: 2373
Fax: 220 363 698 č.dveří: 373
Pracoviště: registrace a evidence daní

Shora uvedený správce daně rozhodl v souladu s ust. § 131 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), na základě žádosti - oznámení o změně podmínek pro určení místní příslušnosti podle ust. § 128 daňového řádu takto: Dnem 21.11.2012 je místně příslušným správcem daně shora uvedeného daňového subjektu Finanční úřad pro Prahu 4, Budějovická 409/1, 140 00 PRAHA 4. Tato změna místní příslušnosti se týká daní, u nichž je místní příslušnost určena podle ust. § 13 odst. 1 daňového řádu a u nichž dosud nezaniklo právo daň stanovit nebo vybrat a vymáhat. Registrace k daním, ke kterým je daňový subjekt registrován, zůstává zachována k původnímu dni její účinnosti (§ 131 odst. 4 daňového řádu).

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že u Vás došlo ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti správce daně (ust. § 13 daňového řádu), a to ke změně adresy Vašeho sídla, rozhodl správce daně o změně místní příslušnosti a stanovil datum, k němuž tato místní příslušnost přechází na nového správce daně.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí správce daně se nelze odvolat (§ 131 odst. 3 daňového řádu).

L.S. Radmila Zemanová registrátorka

Rozhodnutí o změně místní příslušnosti

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.